Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
P. Out
Floris Simonszstraat 22
1135HD EDAM
06-12655463
info@koningsdagedam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik hebt gemaakt van onze diensten, of wanneer u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.
De gegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Email-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oranjefeesten-edam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van een betaling
– Voor het inschrijven voor activiteiten op Koningsdag

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten neemt geen geautomatiseerde besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen alle persoonlijke gegeven na Koningsdag van het betreffende jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben elektronisch naar u of een andere door u aangegeven organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koningsdagedam.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Evenementen Commissie Edam, afdeling Oranjefeesten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@koningsdagedam.nl.

Scroll naar boven